16 października w Centrum Olimpijskim PKOI w Warszawie odbyła się konferencja „Nie – dla rasizmu w sporcie” zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W konferencji wziął udział Minister Sportu i Turystyki, Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy opowiadali o podejmowanych przez nich działaniach mających przeciwdziałać dyskryminacji rasowej w sporcie. Przedstawicielka Otwartej Rzeczpospolitej podpisała powstałą w trakcie konferencji deklarację pt. „Nie – dla rasizmu w sporcie”.