Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej podpisał petycję Pana Wojciecha Załuskiego. Dotyczy ona zaprzestania przez firmy Ruch SA oraz Kolporter SA kolportażu gazety „Co z tą Polską” oraz współpracy z panem Leszkiem Bublem i wydawnictwem Infopress Poland sp. z o.o.
Zapraszamy do zapoznania się z petycją i zachęcamy do jej podpisania: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=4292&powiadom=1

Prosimy również o przesłanie petycji znajomym.