12 kwietnia na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie odbyła się debata „Nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię – prawa człowieka na uniwersytecie”. W spotkaniu wzięli udział: dr Krzysztof Iwańczuk, pełnomocnik rektora ds. studenckich UMCS,  dr Tomasz Kitliński z Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej UMCS, Piotr Pokorny, rzecznik praw studenta KUL. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentował mec. Stefan Cieśla – członek Zarządu Stowarzyszenia.

Na debacie pojawiło się około 25 osób, zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Rozmowa skupiła się na relacjach wewnętrznych uczelni. W szczególności obecni profesorowie zwracali uwagę na fakt, iż wprowadzanie regulacji chroniących prawa studenta tworzy mechanizmy generowania konfliktów. Z kolei przedstawiciele organizacji studenckich podkreślali fakt znaczącej przewagi usytuowania kadry dydaktycznej, a co za tym idzie, konieczność szczególnego zabezpieczenia praw studenta.

Podnoszono także zagadnienia  praw studentów niepełnosprawnych. Zarówno rzeczniczka studentów niepełnosprawnych jak i niepełnosprawni studenci podkreślali, iż na Uniwersytecie cały czas istnieją bariery architektoniczne uniemożliwiające studiowanie osobom na wózkach.

Dodatkowo zostały przedstawione możliwości dochodzenia praw osobistych oraz procedury karne.

Stefan Cieśla