Okresowy Przegląd Praw Człowieka 2017/05/11

Polska prezentowała we wtorek w Genewie raport w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka. Raz na cztery lata podlega mu każdy kraj należący do ONZ. Delegacja rządu PiS chwaliła się przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii i przestępstwom z nienawiści (choć to prokuratura wystąpiła o zmniejszenie kary za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu); walką z przemocą w rodzinie; dbaniem o prawa mniejszości narodowych i migrantów. Podkreślała, że Polska ratyfikowała konwencję antyprzemocową (choć toczyła się dyskusja o jej wypowiedzeniu), a polskie kobiety mają w określonych przypadkach dostęp do bezpłatnej aborcji (choć często nie mogą tego prawa wyegzekwować). Członkowie ONZ usłyszeli też o „pracach nad zwiększeniem pluralizmu mediów”.

Nie przeszło. Mimo tak kreślonego obrazu przez kilka godzin różne kraje przedstawiały wiele rekomendacji dla nas. Wśród nich: wzmocnienie ochrony osób LGBT przed dyskryminacją, przemocą i mową nienawiści; poszerzenie katalogu przestępstw z nienawiści również o orientację seksualną i tożsamość płciową; wprowadzenie rozwiązań umożliwiających osobom tej samej płci zawieranie związków partnerskich. Tylko Watykan stwierdził, że Polska powinna „stać na straży świętości związku kobiety i mężczyzny”.

Kategorie: Monitoring