15 maja 2017 roku odbyła się XII Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Obrady pod hasłem „Polski Ukrainiec to kto? … czyli o tożsamości ukraińskiej mniejszości w Polsce” dedykowane były pamięci Bohdana Osadczuka – wybitnego dziennikarza, sowietologa,  publicysty, zaangażowanego w dialog polsko – ukraiński.

Debatę otworzyli przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz, za pośrednictwem nagrania video, dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn. W dyskusji moderowanej przez Bogumiłę Berdychowską udział wzięli Ewa Michna, Stefan Batruch oraz Piotr Tyma.