Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XIX Edycję Konkursu Prac Magisterskich
im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem Konkursu są prace z obszaru humanistyki i nauk społecznych od XIX wieku do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu, a zwłaszcza:

 • historia i teoria literatury,
 • wiedza o współczesnej kulturze,
 • Varsaviana,
 • historia najnowsza,
 • społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

 • krótką opinię promotora lub recenzenta,
 • dane autora pracy (adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu),
 • życiorys autora pracy,
 • esej o pracy nieprzekraczający 5 % jej objętości,
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD,
 • egzemplarz pracy (zbindowany) i w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

Kontakt:

otwarta@otwarta.org
tel: 22 828 11 21

Więcej o konkursie.