O patriotyzmie inaczej pisze Elżbieta Sawicka – My z Grochowa, z drugiej strony rzeki.