Część 2.2Polska nadal tworzy przed migrantami więcej barier niż możliwości w dostępie do podstawowych sfer życia publicznego, takich jak edukacja, rynek pracy, służba zdrowia czy obywatelstwo – wynika z najnowszego indeksu MIPEX czyli Migrant Integration Policy Index, który mierzy otwartość polityk migracyjnych w krajach Unii Europejskiej, ale także w USA, Kanadzie, Australii czy Japonii.
W tegorocznej edycji MIPEX Polska znalazła się na 32. miejscu wśród 38 objętych badaniem krajów. Autorzy raportu najsłabiej ocenili nas w obszarze edukacji, partycypacji politycznej i rynku pracy. Pochwalono nas za przepisy dotyczące nadawania obywatelstwa, sprzyjanie łączeniu rodzin oraz tworzenie przepisów antydyskryminacyjnych chroniących cudzoziemców mieszkających w Polsce. Piotr Kaźmierkiewicz, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, który był odpowiedzialny za przygotowanie części MIPEX poświęconej Polsce, zwrócił uwagę, że nasz kraj od ostatniego indeksu z 2011 roku, zrobił ogromne postępy jeśli chodzi o tworzenie przepisów przyjaznych migrantom. „Widać, że Polska zaczyna być zainteresowana zatrzymaniem cudzoziemców, którzy zdecydowali się tu zamieszkać” – powiedział. Autorzy raportu podkreślają, że w Polsce panuje coraz lepszy klimat dla integracji migrantów.  Widać to zwłaszcza w stosowaniu procedur przyznawania polskiego obywatelstwa. Badacze zwracają jednak uwagę, że głównym motywem dla którego migranci starają się o polskie obywatelstwo jest to, że otwiera ono drogę do innych krajów Unii Europejskiej. „Należy jednak pamiętać, że Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej w którym brakuje systemowej polityki migracyjnej. Teraz polityka władz jest rozproszona i realizowana przez różne ministerstwa, komórki i departamenty” – tłumaczy Karolina Grot, ekspertka ds. polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych, która również pracowała nad polską częścią tegorocznej edycji MIPEX. –  Tak naprawdę lepszy wynik Polski w rankingu MIPEX w porównaniu z 2011 wynika z tego, że Polska zrobiła to, co musiała – dostosowała swoje przepisy do wymogów unijnych  – mówi Karolina Grot i dodaje, że obecnie większość działań skierowanych na integrowanie cudzoziemców jest realizowana przez organizacje pozarządowe z funduszy unijnych. Polskie państwo praktycznie nie przeznacza na ten cel pieniędzy publicznych.

Witold Klaus, szef Stowarzyszenia Interwencji Prawnej obecny na prezentacji raportu MIPEX zauważył, że w badaniach MIPEX wskaźniki dotyczące imigracji w Polsce są wysokie w sferach niewymagających nakładów finansowych. MIPEX  bada osiem obszarów na podstawie 167 wskaźników. Indeks jest przydatnym narzędziem do sprawdzenia I porównania tego, co poszczególne rządy robią do wspierania integracji migrantów w swoich krajach.

Link do części poświęconej Polsce w raporcie MIPEX 2015: http://mipex.eu/poland

Link do raportów poświęconych innym krajom: http://mipex.eu/