Informator dot. uchodźców „Więcej wiedzy, mniej strachu”. Polecamy!

2015/09/21

Polskie media we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców przygotowały specjalny informator dot. uchodźców pt. „Więcej wiedzy, mniej strachu”. Wspieramy inicjatywę i polecamy uwadze informator! Dostępny tutaj i w wersji do druku: Infomator Uchodźcy w Polsce 18-09-2015

„Szmatławiec wszechczasów” – Andrzej Osęka o antysemickim Der Stürmer

2015/07/06

z18305701Q,W-maju-1934-r--ukazal-sie-numer-specjalny--Der-Stu„Der Stürmer stanowił zapowiedź i elokwentne usprawiedliwienie ludobójstwa III Rzeszy, stał się też niewyczerpanym źródłem legend i grepsów dla antysemitów wielu krajów Europy i obu Ameryk. Jest nim do dzisiaj” – o przedwojennej niemieckiej gazecie pisze Andrzej Osęka, historyk sztuki i członek rady programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Polecamy!

Ocena polskiej polityki integracyjnej wg wskaźników MIPEX

2015/06/19

Część 2.2Polska nadal tworzy przed migrantami więcej barier niż możliwości w dostępie do podstawowych sfer życia publicznego, takich jak edukacja, rynek pracy, służba zdrowia czy obywatelstwo – wynika z najnowszego indeksu MIPEX czyli Migrant Integration Policy Index, który mierzy otwartość polityk migracyjnych w krajach Unii Europejskiej, ale także w USA, Kanadzie, Australii czy Japonii.
W tegorocznej edycji MIPEX Polska znalazła się na 32. miejscu wśród 38 objętych badaniem krajów. Autorzy raportu najsłabiej ocenili nas w obszarze edukacji, partycypacji politycznej i rynku pracy. Pochwalono nas za przepisy dotyczące nadawania obywatelstwa, sprzyjanie łączeniu rodzin oraz tworzenie przepisów antydyskryminacyjnych chroniących cudzoziemców mieszkających w Polsce. Piotr Kaźmierkiewicz, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, który był odpowiedzialny za przygotowanie części MIPEX poświęconej Polsce, zwrócił uwagę, że nasz kraj od ostatniego indeksu z 2011 roku, zrobił ogromne postępy jeśli chodzi o tworzenie przepisów przyjaznych migrantom.