13 grudnia 1981 roku gen. Jaruzelski ogłosił w telewizji wprowadzenie stanu wojennego. Dzisiejsza data kojarzy się z ograniczeniem podstawowych praw obywatelskich, ale i z niezłomną determinacją Polaków do walki o wolność, z solidarnością, zdolnością do zgodnego współdziałania w trosce o ważne cele.

Stan wojenny oznaczał ograniczenie zgromadzeń i strajków, wprowadzenie godziny milicyjnej, ograniczenie liczby gazet i programów w radiu i telewizji, cenzurę korespondencji i rozmów telefonicznych, zakaz zmiany miejsca pobytu, zawieszenie działalności organizacji społecznych i rozwiązanie niektórych związków zawodowych. Internowano opozycjonistów, działaczy „Solidarności” i przedstawicieli rządu Gierka – łącznie, do momentu zniesienia stanu wojennego w lipcu 1983, 10 tysięcy osób.

W całej Polsce odbędą się dzisiaj obchody rocznicy.

IPN zaprasza, żeby o 19.30 zapalić świeczkę w oknie lub wirtualnie pod adresem www.ipn.gov.pl. Już druga edycja tej kampanii społecznej nawiązuje do gestu solidarności z Polakami, jaki wykonali 13 grudnia 1981 roku mieszkańcy wolnego świata. Świeca zapłonęła wówczas w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie, do zapalenia świateł wzywał też obywateli USA Ronald Reagan.

Więcej o akcjach IPN, m.in. o możliwości przejażdżki specjalnym zabytkowym autobusem po historycznej trasie, na stronie