Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2017 są ks. prof. Michał Czajkowski, jeden z inicjatorów dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce, oraz Urszula Antosz-Rekucka, katechetka z Mszany Dolnej. Wyróżnienia dostali dziś w południe w Akademii Ignatianum w Krakowie. Nagrodę od dziesięciu lat przyznaje krakowskie stowarzyszenie Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Otrzymują ją osoby zasłużone dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego w dwóch kategoriach: za twórczość oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Więcej w Więzi