Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem nakazowym skazał dwie aktywistki stowarzyszenia Demokratyczna RP za obrazę uczuć religijnych przez znieważenie przedmiotu kultu religijnego na III Marszu Równości w 2021 r. Niosły kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli.

Wyrokiem nakazowym na niejawnym posiedzeniu sąd skazał Kamilę  Ł.-B. na  pięć miesięcy ograniczenia wolności i wykonywanie w tym czasie prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Druga z uczestniczek częstochowskiego marszu równości Magdalena W.-D. została ukarana 2-tysięczną grzywną.

Przypomnijmy: 21 sierpnia 2021 r. w Częstochowie odbył się III Marsz Równości. Wzięło w nim udział ok. 300 osób. Demonstrację nadzorowała policja. W trakcie marszu i tuż po jego zakończeniu do częstochowskiej policji i prokuratury zaczęły napływać zawiadomienia o ranieniu uczuć religijnych za pomocą eksponowanej przez dwie młode kobiety kopii obrazu Matki Bożej w kolorowej aureoli.

Prokuratura powołała biegłego, który uznał, że niesiony na marszu równości w 2021 r. wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej nie rani uczuć religijnych. Prokuratura sięgnęła jednak po innego biegłego. Nie ujawniono jego tożsamości, ale – jak  podkreślano – „także naukowca, lingwistę”.

Biegły na 70-stronicowej opinii wywiódł, że aureola na obrazie niesionym w 2021 r. to nie biblijna, siedmiokolorowa tęcza symbolizująca nadzieję i bliskość Boga, lecz sześciokolorowy symbol środowisk gejów, lesbijek i osób transpłciowych. Według biegłego przedmiot kultu został więc znieważony.

Tuż przed końcem 2022 r. akt oskarżenia został przesłany do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Więcej w Wyborczej