Organizacje żydowskie wystosowały o powołanie zespołu ekspertów, którzy będą wspierać miasto i urzędników w zakresie antydyskryminacji. Powodem jest dyskusja wokół tradycyjnego przedstawienia jasełkowego w Muzeum Historii Krakowa, w którym postać Żyda ukazywana jest sposób upokarzający.

Jest to kolejna — po „Żydzie na szczęście” — głośna debata o niezauważanych do tej pory w mieście praktykach powielających krzywdzące stereotypy — dowiadujemy się.

Jako organizacje żydowskie z niepokojem obserwujemy wzrost antysemityzmu oraz mowy nienawiści w debacie publicznej. Dyskurs nienawiści polaryzuje społeczeństwo i stanowi poważne zagrożenie dla demokratycznych wartości — czytamy w liście do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Niestety, nadal obserwujemy wydarzenia i działania krakowskich instytucji kultury, takich jak Muzeum Krakowa, stwarzające przestrzeń dla prezentowania »Żydów w stereotypowy, negatywny sposób, a także przedstawia i uzasadnia przemoc wobec Żydów«. Mamy tu na myśli Jasełka rodziny Malików, które były częścią wystawy pokonkursowej 80. Jubileuszowego Konkursu Szopek Krakowskich. Wywołują one tym większy sprzeciw, że skierowane były do najmłodszych mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Zamiast pomagać w budowaniu otwartego społeczeństwa, zaprzeczają one polityce Krakowa, której celem jest budowanie otwartej, europejskiej metropolii.

Szczegóły przedstawienia zostały również opisane w międzynarodowym dzienniku „Times of Israel”. „Na filmie, który według założyciela FestivALT obejrzało tysiące osób, aktorzy śpiewają o Żydach co najmniej 30 razy. Niektóre z tych wzmianek są w brutalnym lub negatywnym kontekście. Przedstawienie koncentruje się wokół teatru lalek, w którym jedna z postaci wydaje się ortodoksyjnym Żydem z bokobrodami. Inna, trzymająca kij, ubrana jest w tradycyjny polski strój” — pisze Caanan Lidor.

Podczas gdy lalkarz animuje postacie, aktorzy z zespołu rodziny Malików śpiewają duet dwóch lalek. Głos postaci trzymającej kij śpiewa: »Żydzi! Żydzi! Ja was nauczę, ja was nauczę. Jak ja was będę młócił od tyłu, jak ja was będę młócił z przodu tym kijem«

Apel podpisali:
Rabin Michael Schudrich
Rabin Eliezer Gurary
AJC Central Europe
Fundacja Kultury Zbliżenia
Fundacja Urban Memory — The Urban Memory Foundation
Fundacja Zapomniane
Gmina Żydowska w Łodzi — Kehila Kedosza Łódź
JCC Krakow
JCC Warszawa
Stowarzyszenie FestivALT
Stowarzyszenie HaKoach
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi Warszawa
Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz

Źródło: onet.pl