24 lipca 2008 przedstawicielki OR spotkały się w Ambasadzie Brytyjskiej z brytyjskimi parlamentarzystami i przestawicielami organizacji pozarządowych, zaangażowanymi w przeciwdziałanie nietolerancji, ksenofobii i antysemityzmowi, którzy zawiązali później europejską koalicję przeciw antysemityzmowi.

Przedstawicielki zarządu Otwartej Rzeczpospolitej, Elżbieta Petrajtis-O’Neill i Paula Sawicka, na zaproszenie organizacji Holocaust Education Trust spotkały się z grupą parlamentarzystów brytyjskich, którzy przebywali w Polsce w dniach 22-24 lipca 2008. W dwunastosobowej delegacji znaleźli się brytyjscy parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w przeciwdziałanie nietolerancji, ksenofobii i antysemityzmowi. W spotkaniu uczestniczył Abasador Wlk. Brytanii Ric Todd. Uczestnicy spotkania chcieli dowiedzieć się, czy i z jakimi przejawami antysemityzmu mamy do czynienia w Polsce, w jaki sposób je zwalczamy i im przeciwdziałamy. Na prośbę uczestników spotkania, przedstawicielki zarządu opowiedziały o celach i zadaniach OR, zapoznały ich z naszą działalnością, odpowiadały na pytania o współpracę z politykami i przedstawicielami administracji.

Efektem wizyty brytyjskiej grupy parlamentarnej w Polsce było powołanie międzyparlamentarnej grupy ds. zwalczania antysemityzmu. Koalicja skupia już parlamentarzystow z Kanady, Niemiec, Izrealea i Wielkiej Brytanii. W lutym 2009 miałaby się odbyć inauguracyjna konferencja koalicji przeciwko antysemityzmowi. Ponieważ strona brytyjska chciałaby zaprosić zainteresowanych przeciwdziałaniem antysemityzmowi parlamentarzystow z Polski oraz przedstawiciela rzadu, zwrócono się do nas o radę, kto, naszym zdaniem, spośród polskich politykow wykazuje najwiecej zrozumienia dla zwalczania antysemityzmu, kogo warto byłoby zaprosić do koalicji.