24 lipca 2008, Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie

Przedstawicielki Otwartej Rzeczpospolitej, Elżbieta Petrajtis-O’Neill i Paula Sawicka, na zaproszenie organizacji Holocaust Education Trust (www.het.org.uk) spotkały się z grupą parlamentarzystów brytyjskich, którzy przebywali w Polsce w dniach 22-24 lipca 2008. W dwunastoosobowej delegacji znaleźli się brytyjscy parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w przeciwdziałanie nietolerancji, ksenofobii i antysemityzmowi. W spotkaniu uczestniczył Ambasador Wielkiej Brytanii Ric Todd. Uczestnicy spotkania chcieli się dowiedzieć czy i z jakimi przejawami antysemityzmu mamy do czynienia w Polsce, w jaki sposób je zwalczamy i im przeciwdziałamy. Na prośbę uczestników spotkania, opowiedziałyśmy o celach i zadaniach OR, zapoznałyśmy ich z naszą działalnością, odpowiadałyśmy na pytania o współpracę z politykami i przedstawicielami administracji.

Sekcja Polityczna Ambasady Brytyjskiej poinformowała nas we wrześniu, że po wizycie brytyjskiej grupy parlamentarnej w Polsce, powstała inicjatywa utworzenia międzyparlamentarnej grupy ds. zwalczania antysemityzmu. Koalicja skupia już parlamentarzystów z Kanady, Niemiec, Izraela i Wielkiej Brytanii. W lutym 2009 miała się odbyć inauguracyjna konferencja koalicji przeciwko antysemityzmowi. Ponieważ strona brytyjska chciałaby zaprosić zainteresowanych przeciwdziałaniem antysemityzmowi parlamentarzystów z Polski oraz przedstawiciela rządu, zwrócił się do nas o radę, kto, naszym zdaniem, spośród polskich polityków byłby zainteresowany przystąpieniem do Koalicji.