16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji – święto ustanowione w grudniu 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO.

Inicjatywa była i jest odpowiedzią na pogłębiające się zjawiska nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Wobec ludzi TOLERANCJA to za mało! Wszystkim należy się szacunek, równe prawa, życie w społeczeństwie wolnym od nienawiści i przemocy.