Na zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania powstał raport „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”. Wyniki badań, które złożyły się na treść raportu, prezentowane są w każdym województwie. Z raportu wynika, że województwo lubelskie jest jednym z najmniej tolerancyjnych regionów w kraju. Największą niechęć budzą Romowie, osoby chore psychicznie, osoby homoseksualne-mężczyźni.
Według raportu Polacy generalnie wrogo ustosunkowują się do osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych. Trudno jest też nam akceptować osoby niepełnosprawne i chore psychicznie. Autorzy badań podają jednocześnie, że nastawienie ludzi do tych grup zmienia się wraz z bliskim kontaktem, poznaniem tych osób. W związku z dużą nietolerancją wobec „inności” potrzebne są różnorodne działania, w tym działania edukacyjne, które pozwolą zmienić stosunek Polaków do osób o odmiennym pochodzeniu, orientacji seksualnej, osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych.

 Raport „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”

Więcej w artykule:
Co byś zrobił, gdyby twój szef był gejem bądź Romem?