Naukowcy przeprowadzili badania światopoglądu niemieckiego społeczeństwa. Pierwsze badanie przeprowadzane w 2010 roku wykazało, że 8,2% społeczeństwa reprezentuje nacjonalistyczny, skrajnie prawicowy światopogląd. Kolejne badanie pokazało, że tendencja ta jest wzrostowa i skrajnie prawicowy światopogląd głosi już 9% badanych.
Osoby zajmujące się zjawiskiem prawicowego ekstremizmu i rosnącym poparciem dla niego, podają że gruntem, z którego wyrasta poparcie dla skrajnie prawicowego światopoglądu są przekonania ksenofobiczne i rasistowskie manifestowane na co dzień.
Poglądy skrajnie prawicowe występują zarówno na marginesie społeczeństwa, ale także wśród przeciętnych obywateli. Dużą rolę w kształtowaniu się światopoglądu ma oświata. Im gorsze wykształcenie tym większy rasizm, ksenofobia. Skrajnie prawicowe postawy cieszą się szczególnym poparciem osób bez matury.
Przeprowadzone badanie wskazuje, że we wschodnich Niemczech dorasta pokolenie, które przejawia szczególnie wysokie poparcie dla poglądów skrajnie prawicowych. Jednak nie należy poparcia dla tych postaw przypisywać tylko osobom ze wschodnich Niemiec. Poparcie dla postaw skrajnie prawicowych występuje także w innych częściach kraju. Mniej jest go w takich miastach jak Hamburg, Berlin, czyli miastach funkcjonujących na prawach krajów związkowych, więcej na prowincji, gdzie nie ma struktur przemysłowych.
Autorzy badań i analiz podkreślają, że „ksenofobia szerzy się nie tam, gdzie na co dzień obcują ze sobą ludzie różnych narodowości, lecz tam, gdzie jest szczególnie mało obcokrajowców”.

Więcej w artykule:
Fundacja Eberta bije na alarm: Zastraszające rozmiary ksenofobii we wschodnich Niemczech