Poniżej prezentujemy listę nazwisk oraz tytuły prac magisterskich, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.

Z laureatami będziemy się kontaktować telefonicznie oraz mailowo.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 1. Magdalena Chabiera „Niemcy w publicystyce Jerzego Stempowskiego”
 2. Marta Hekselman „Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności”
 3. Maciej Janik „Carrying the burden of Representation: the Role of Family and Gender in the Hybrid Identification of Postcolonial Britons in the Novels of Hanif Kureishi, Zadie Smith, Monica Ali, and Gautam Malcani (tłum. “Pod brzemieniem tożsamości: znaczenie płci i rodziny w hybrydycznej identyfikacji postkolonialnych Brytyjczyków na przykładzie powieści Hanifa Kureishi, Zadie Smith, Moniki Ali i Gautama Malkani”)
 4. Katarzyna Kończal „Manifesty tożsamości żydowskiej po Shoah. O żydostwie aporetycznym Jeana Amery’ego i Bogdana Wojdowskiego”
 5. Magdalena Kozłowska „Dziecięca republika – próba opisania losów sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie (1926 – 1942)”
 6. Agata Lewandowska „Polskie doświadczenie transformacji w świetle teorii postkolonialnej. Studium na postawie wybranych utworów Andrzeja Stasiuka”
 7. Aleksandra Leyk „Sposoby przedstawienia Afryki w World Press Photo. Analiza dyskursu wizualnego na podstawie 55-letniej historii fotografii prasowej”
 8. Izabela Mrzygłód „Trudna codzienność. Życie Warszawian w warunkach hiperinflacji w 1923 roku”
 9. Andrzej Pałys „Panorama sztuki dwudziestolecia międzywojennego w świetle krytyki artystycznej w „Wiadomościach literackich”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień neoklasycyzmu i stylu narodowego”
 10. Michał Podstawski „Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji, czyli o modernistycznych strategiach społecznej suwerenności”
 11. Agnieszka Radziwinowicz „Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu”
 12. Marcin Romanowski „ Między „bardem” Solidarności a Jackiem Kaczmarskim. Dygresyjna biografia artystyczna”
 13. Rafał Rudnicki „Gentryfikacja jako proces inwazji przestrzennej. Przypadek ulicy Brzeskiej w Warszawie”
 14. Anna Stefaniak „Kontakt czy zagrożenie? Wpływ wyjazdu na stypendium zagraniczne na postawy wobec muzułmanów wśród polskich studentów”
 15. Michał Sowiński  „Strategie reprezentacji rzeczywistości w prozie Magdaleny Tulli”
 16. Katarzyna Szymańska  „Larkina portret zwielokrotniony. Zestawienie dwóch polskich przekładów brytyjskiego poety”
 17. Ewelina Twardoch  „Twórczość Lecha Majewskiego w kontekście antropologicznej teorii obrazu”
 18. Ewa Wojciechowska „Józefa Ignacego Kraszewskiego koncepcje piszącego podmiotu (na podstawie Poety i świata, Powieści bez tytułu, Pamiętnika Panicza i Dziennika Serafiny)”
 19. Łukasz Zatorski „Utopia w działaniu”. Strategie performatywnej obecności w sferze publicznej środowiska Krytyki Politycznej”