Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka. Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT. W czerwcu br., podczas debaty na antenie TVP nt. osób nieheteronormatywnych, dr Czarnek powiedział: „skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”.

Niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał” – piszą sygnatariusze i sygnatariuszki listu otwartego przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki. Wśród nich są m. in. przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej – Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka, członkowie Rady Ireneusz Krzemiński i Robert Szuchta, Prezes Zarządu Marek Gumkowski oraz Sekretarz Zarządu Damian Wutke.

Cały list na portalu Więzi