Bulwersujące przypadki bagatelizowania przez prokuratorów przestępstw z nienawiści, wyrażające się w częstych i zaskakujących umorzeniach takich spraw skłoniło nas do zwrócenia na ten problem uwagi ważnych osób w państwie – piszą w liście otwartym przedstawiciele Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita oraz Fundacji Klamra. Prosimy o przyłączanie się do naszego apelu. List Klamry i OR