logo konferencji PLMuzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna nabór na konferencję Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2016. Termin zgłoszeń upływa z końcem marca.

„Podczas konferencji zadamy pytania o rolę żydowskiego dziedzictwa kulturowego we współczesnej Europie i o różnorodne aspekty jego ochrony i popularyzacji. Z jakich powodów i w jaki sposób żydowskie dziedzictwo kulturowe jest włączane w rozmaite dyskursy i praktyki społeczne? Co, jak i dla kogo podlega odbudowie, jest popularyzowane, rewitalizowane, staje się przedmiotem edukacji czy programów społecznych? Jakie znaczenie dla rozmaitych społeczności mają podejmowane działania w różnorodnych europejskich kontekstach? Popatrzymy na te zagadnienia z perspektywy realizacji projektów i inicjatyw związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym.” – mówią organizatorzy.

Pakiet informacyjny