1-2 grudnia w Warszawie odbędzie się Konferencja wyższych urzędników „Unia Europejska i Państwa Południowego Sąsiedztwa nowe perspektywy wzajemnej współpracy w zmieniającym się otoczeniu”. Poświęcona będzie ona zagadnieniu reform w krajach Afryki Północnej po wydarzeniach tzw. „Arabskiej Wiosny”.

1-2 grudnia w Warszawie odbędzie się Konferencja wyższych urzędników „Unia Europejska i Państwa Południowego Sąsiedztwa nowe perspektywy wzajemnej współpracy w zmieniającym się otoczeniu”. Poświęcona będzie ona zagadnieniu reform w krajach Afryki Północnej po wydarzeniach tzw. „Arabskiej Wiosny”.

50 delegacji z państw i instytucji międzynarodowych stanowić będą reprezentanci Algierii, Egiptu, Jordanii, Libanu, Libii, maroka, Autonomii Palestyńskiej Syrii, Tunezji, Iraku oraz instytucji unijnych, Ligii Państw Arabskich, Unii Afrykańskiej, Organizacji Współpracy Islamskiej, Unii dla Śródziemnomorza, Fundacji Anny Lindh, ONZ, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego.

Więcej w artykule:

http://pl2011.eu/content/unia-europejska-i-panstwa-poludniowego-sasiedztwa-nowe-perspektywy-wzajemnej-wspolpracy-w-zm