30 listopada 2011 r. w Warszawie odbędzie się Seminarium „Modele zarządzania w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Krajach UE i krajach PW”.

30 listopada 2011 r. w Warszawie odbędzie się Seminarium „Modele zarządzania w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Krajach UE i krajach PW”.

Będzie ono poświęcone zagadnieniu tzw. referral mechanism w odniesieniu do prawa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem problemów identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi.

 

Więcej w artykule:

http://pl2011.eu/content/modele-zarzadzania-w-zakresie-zwalczania-i-zapobiegania-handlowi-ludzmi-w-krajach-ue-i-kraja