Zapadł wyrok skazujący właścicielkę klubu „Cuba Libre” w Poznaniu, po tym jak kazała wyprosić  z lokalu Adama G., a później także zabroniła ochroniarzom wpuszczenia do lokalu osób pochodzenia romskiego. Sąd apelacyjny uznał, że takie ograniczenia mogą być podyktowane jedynie względami bezpieczeństwa, nie zaś pochodzeniem. Dyskryminacja na tym podłożu godzi w poczucie tożsamości i podmiotowości jednostki i stanowi poważne naruszenie zasad funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.

Wcześniejszy wyrok Sądu I Instancji uniewinnił właścicielkę klubu, twierdząc, iż wedle przepisów kodeksu cywilnego nie może ona ponosić winy za postępowanie swoich pracowników. Jednak po apelacji uznano ją  winną popełnienia przestępstwa i skazano na karę w wysokości 10.000 zł na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polskich Romów w Swarzędzu oraz przeprosiny Adama G. na łamach Gazety Wyborczej, Głosu Wielkopolski oraz stronie internetowej klubu „Cuba Libre”.

 

Więcej w artykule:

http://www.hfhr.pl/wyrok-w-sprawie-niewpuszczenia-roma-do-klubu-2/