Prowadzimy badania efektywności instytucji polskiego prawa i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej się w słowach i czynach, nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej. Pytamy czy dostatecznie wykorzystuje się – a jeśli nie to dlaczego – istniejące przepisy prawne do przeciwstawiania się i zapobiegania takim aktom.

Rejestrujemy akty nienawiści i dyskryminacji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, kulturowych, seksualnych i innych, a także wobec materialnych tworów ich kultury (np. akty wandalizmu na cmentarzach). Dużą wagę przykładamy do informacji, w jaki sposób na tego typu wydarzenia reagują właściwe instytucje i władze samorządowe. Staramy się śledzić działania policji, lokalnych władz samorządowych, a następnie prokuratury i sądów.

Każdy może zgłosić do nas niepokojące zjawisko czy sprawę.
Adres mailowy koordynatorki programu „Prawo przeciw nienawiści”:  otwarta@otwarta.org