15 grudnia 2014 zakończyliśmy projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Realizowaliśmy go w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. W czerwcu nawiązaliśmy kontakt z warszawskim Zespołem Szkół nr 118 – Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela i Gimnazjum nr 165 oraz z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybranych klas wzięli udział w całości projektu, który składał się z dwóch etapów.

Pierwszym z nich były warsztaty merytoryczne przeprowadzone przez współpracowników Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita – Agnieszkę Pasiekę oraz Damiana Wutke. Podczas trzech spotkań uczniowie zdobyli wiedzę na temat mniejszości narodowych,etnicznych i grup obcokrajowców, zamieszkujących Polskę oraz na temat dyskryminacji i sposobów przeciwdziałania wobec stereotypów i uprzedzeń. Na tym etapie uczniowie wybrali również tematy swoich filmów. Klasa I e z Liceum im. Lelewela wybrała temat Wietnamczyków w Polsce, podobnie jak klasa II a z Liceum im. Słowackiego. Gimnazjaliści zdecydowali się zgłębić temat mniejszości żydowskiej w Polsce, a druga grupa z klasy I e temat polskich Tatarów.
Przygotowaniem do realizacji filmów były warsztaty filmowe z profesjonalnym fotografem Łukaszem Dzięciołowskim, który wprowadził uczniów w tajniki pracy z kamerą. Był to kolejny etap naszego projektu.

Ostatnim etapem była realizacja filmów. Uczniowie, zajmujący się tematem Wietnamczyków w Polsce, przeprowadzili między innymi sondę uliczną wśród warszawiaków, których pytali o wiedzę na temat Wietnamczyków, ich stosunek do nich oraz opinię na temat państwa wielokulturowego oraz spotkali się z przedstawicielkami młodego pokolenia Wietnamczyków w Polsce. Gimnazjaliści wzięli udział w wykładzie, który poprowadziła Marta Jankowska z Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego, a uczniowie zgłębiający temat Tatarów spotkali się z Grzegorzem Dżemilem Bohdanowiczem – przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie.

Zwieńczeniem realizacji filmów był ich pokaz. W Liceum im. Słowackiego odbył się on w ramach Święta Szkoły i zgromadził liczną społeczność uczniowską, grono pedagogiczne oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. W Zespole Szkół nr 118 pokaz był bardziej kameralny, jednak udział wzięli w nim również uczniowie, nauczyciele i współpracownicy naszego Stowarzyszenia. Efekty pracy uczniów są dostępne dla szerokiego grona odbiorców poprzez umieszczenie ich na naszym kanale w serwisie YouTube.