Projekt powstał z chęci pomocy dzieciom uchodźców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu.

Ośrodek znajduje się na warszawskich Siekierkach. Przebywają w nim ludzie o bardzo różnym pochodzeniu – są tu osoby z Czeczenii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Dagestanu, Somalii, Mongolii. Mieszka w nim ok. 15 dzieci (liczba ta jest ruchoma w związku z licznymi przeprowadzkami spowodowanymi uzyskaniem statusu uchodźcy i zamieszkaniem poza ośrodkiem lub decyzją odmowną, czyli wyjazdem z Polski). Dzieci uczęszczają do pobliskich przedszkoli i szkoły podstawowej.

Czas, który dzieci spędzają poza szkołą, jest niezorganizowany, pozbawiony atrakcyjnych dla nich form aktywności. Nie uczestniczą one w żadnych dodatkowych zajęciach wspomagających rozwój umiejętności indywidualnych i społecznych. Rzadko też bywają poza Ośrodkiem.

 Zdarza się, że w szkole dzieci spotykają się z brakiem akceptacji ze strony rówieśników, do czego przyczynia się ich wynikająca z pochodzenia odmienność, np. trudności w posługiwaniu się językiem polskim. Nasza praca w dużej mierze opiera się więc na rozwijaniu ich umiejętności pracy w grupie oraz nauce języka polskiego poprzez zabawę.

Cele realizowaliśmy poprzez szereg przygotowanych dla dzieci zajęć o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym. Były to przede wszystkim zajęcia sportowe na wolnym powietrzu, a także zajęcia plastyczne w prowizorycznej świetlicy.

Spotkania odbywały się w każdą sobotę. Ponadto raz na miesiąc organizowaliśmy imprezy dla dzieci oraz wyjścia do kina i teatru.

Podsumowaniem projektu była wystawa prac wykonanych przez dzieci. W czerwcu 2009 roku była ona dostępna dla wszystkich mieszkańców Ośrodka.

Na prowadzenie zajęć otrzymałyśmy dotację z Fundacji BRE BANKU w wysokości 5 tys. zł. Kwota ta pozwalała na zorganizowanie większej ilości zajęć poza Ośrodkiem (m.in. zakup biletów wstępu, poczęstunek), a także sfinansowanie potrzebnych materiałów.


Projekt realizowały wolontariuszki Anna Szlęk i Amudena Rutkowska przy współpracy ze Stowarzyszeniem przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”.