Przez cały rok 2001 rejestrowaliśmy wypowiedzi antysemickie i ksenofobiczne („mowa nienawiści”) w wybranych tytułach polskiej prasy. Program został zakończony, a jego wyniki – w formie raportu – opublikowane. Książkowa wersja raportu, autorstwa Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowalskiego ukazała się jesienią 2003 r. nakładem wydawnictwa W.A.B. i nosi tytuł „Zamiast procesu”.