Magdalena Chabiera
„Niemcy w publicystyce Jerzego Stempowskiego”

Maciej Janik
„Carrying the burden of Representation: the Role of Family and Gender in the Hybrid Identification of Postcolonial Britons in the Novels of Hanif Kureishi, Zadie Smith, Monica Ali, and Gautam Malcani (tłum. “Pod brzemieniem tożsamości: znaczenie płci i rodziny w hybrydycznej identyfikacji postkolonialnych Brytyjczyków na przykładzie powieści Hanifa Kureishi, Zadie Smith, Moniki Ali i Gautama Malkani”)

Magdalena Kozłowska
„Dziecięca republika – próba opisania losów sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie (1926 –1942)”

Izabela Mrzygłód
„Trudna codzienność. Życie Warszawian w warunkach hiperinflacji w 1923 roku”

Marcin Romanowski
„Między „bardem” Solidarności a Jackiem Kaczmarskim. Dygresyjna biografia artystyczna”

Michał Sowiński
„Strategie reprezentacji rzeczywistości w prozie Magdaleny Tulli”

Katarzyna Szymańska
„Larkina portret zwielokrotniony. Zestawienie dwóch polskich przekładów brytyjskiego poety”