Forum zorganizowane przez miasto Oświęcim pod honorowym patronatem Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Janusza Chwieruta – Prezydenta Oświęcimia obradowało pod hasłem Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata.

Organizatorzy postawili przed Forum dwa cele. Pierwszy, to przypomnienie o deportacjach, wysiedleniach i przymusowych migracjach, w jakie obfitowało minione stulecie i których skutki polityczne i społeczne są wciąż są odczuwalne oraz wskazanie w jak wielkiej skali łamały one fundamentalne prawa człowieka. Drugim celem Forum było zwrócenie uwagi na przymusowe migracje jako problem, który w każdej chwili może zyskać aktualność w dzisiejszej pozornie bezpiecznej Europie oraz na konieczność uświadomienia sytym Europejczykom, że nie mogą być obojętnymi na cierpienia i dramat ludzi wypędzanych i szukających w Europie schronienia przed zagrożeniami.

W sześciu sesjach trzydniowego Forum debatowali eksperci, naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Litwy i Szwecji. Masowe deportacje jako narzędzie polityki stalinowskiej bardzo ciekawie omawiał Aleksander Gurjanow z moskiewskiego Memoriału. Taras Voznyak kulturoznawca, politolog i dziennikarz ze Lwowa przedstawił dylemat Ukraińcy – niepodległość dla siebie czy przeciw komuś i wskazywał, że działanie przeciw komuś nie zbuduje zdrowego poczucia narodowego. Musa Czachorowski, dziennikarz, poeta i rzecznik prasowy Muftiego RP oraz ks. Manfred Deselaers z krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu debatowali o tym czy Europa ma być chrześcijańska, muzułmańska czy świecka. Bardzo ciekawy i inspirujący do dyskusji był dwugłos  Macieja Zaremby Bielawskiego, historyka i  dziennikarza ze Sztokholmu z niemiecką dziennikarką Gabriele Lesser –  doświadczenia swoich krajów konfrontowali z jednym z najpoważniejszych problemów migracji: Asymilować czy utrwalać odmienności etniczne i kulturowe? W zamykającym Forum, otwartym dla publiczności panelu pt. Polska dla Polaków? prowadzonym przez Piotra Trojańskiego, historyka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie uczestniczyli: Zbigniew Gluza z Ośrodka Karta, Adam Krzemiński, dziennikarz, Beata Machul-Telus z Pro-Humanum, Joanna Talewicz-Kwiatkowska ze Stowarzyszenia Romów w Polsce, Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu oraz Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej. Temat okazał się aktualny i zajmujący, wywołał gorącą i wielowątkową dyskusję wśród publiczności.

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwieruta z uwaga przysłuchiwał się wszystkim sesjom Forum i brał udział w dyskusjach. Świetne przygotowanie merytoryczne Forum jest zasługą Alicji Bartuś. Organizatorzy planują kolejne Oświęcimskie Fora Praw Człowieka.

Paula Sawicka

Forum praw Człowieka
Foto