Sekretariat Wspólnoty Demokracji zaprasza na bezpłatny trzymiesięczny staż, który rozpocznie się 1 czerwca.
The Community of Democracies (CD)
is a global intergovernmental coalition of democratic countries founded in Warsaw in 2000, with the goal of promoting democratic rules and strengthening democratic norms and institutions around the world.             szczegółowe informacje