21 czerwca w Lublinie odbędzie się Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Otwarte Miasto”.  Kuratorką tegorocznej edycji jest Anda Rottenberg.

Piąta edycja festiwalu będzie odnosić się do Lublina jako miasta usytuowanego na pograniczu kultur i religii zarówno w perspektywie historycznej jak i współczesnej. Z jednej strony Lublin zostanie pokazany w kontekście historycznym i jego roli w powstaniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z drugiej strony powstanie odniesienie do współczesności i pozycji Lublina, miasta w Unii Europejskiej. 

Ponieważ wydarzenie, które odbędzie się w Lublinie zaistnieje w przestrzeni publicznej warto zadać sobie pytanie „Czyja jest przestrzeń publiczna?”, na które próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy II Publicznej Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego „Czyja jest przestrzeń publiczna?”.

 Więcej informacji o Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Otwarte Miasto”

Nagranie z debaty „Czyja jest przestrzeń publiczna?”