Europejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Obrony Praw Człowieka (AEDH) w związku z obchodzonym 20 czerwca Dniem Uchodźcy wydało apel „Światowy Dzień Uchodźcy … uchodźców Unia Europejska wciąż nie chce zaakceptować”, do którego można dołączyć. Apel popiera Otwarta Rzeczpospolita, która jest także członkiem AEDH.

W apelu AEDH przedstawia obecną sytuację uchodźców, którzy uciekając przed wojnami, konfliktami i prześladowaniami nie znajdują schronienia w krajach Unii Europejskiej. Nieco ponad 1,5 mln albo zaledwie 3,5% z 42.5 milionów osób, które muszą uciekać ze swoich krajów, udaje się uzyskać schronienie w krajach członkowskich. Przez ponad dziesięć lat, trzy czwarte wniosków o azyl zostało odrzuconych. W tej sprawie mało robi sama Unia Europejska, która nie zapobiega dalszym wykluczeniom, a reformy dotyczące prawa azylowego są niewystarczające i tak naprawdę marginalne.
W krajach członkowskich panuje wszechobecny i nieuzasadniony strach przed „inwazją” uchodźców. W związku z tym AEDH zwraca się z apelem o otwartą i bezpieczną Unie Europejską, w pełni zobowiązaną do przestrzegania Genewskiej Konwencji Uchodźcy, Unię, która będzie potrafiła odpowiedzieć na humanitarne potrzeby na zasadzie solidarności z kobietami, dziećmi, mężczyznami będącymi uchodźcami, którzy proszą o pomoc. Pragnieniem AEDH jest, aby wszyscy na co dzień, nie tylko w Dniu Uchodźcy, solidaryzowali się z tymi, którzy nie mogą żyć bezpiecznie w swoich krajach i szukają schronienia w innych.

Apel AEDH „A World Refugee Day… …for refugees the European Union still does not want to accept”