27 listopada 2012 r., Europejska Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała dwa nowe raporty, które zwracają uwagę na to, że przestępstwa z nienawiści są codzienną rzeczywistością w UE. Raporty podkreślają potrzebę uczynienia, przez UE i państwa członkowskie przestępstw z nienawiści bardziej widocznymi i konieczność postawienia sprawców do odpowiedzialności za ich czyny w celu skuteczniejszego zwalczania tych przestępstw. Oba raporty FRA badają przestępstwa w zakresie praw ofiar.

1) Raport: Przestępstwa z nienawiści dokonywane  w Unii Europejskiej: uznanie praw ofiar.
Niniejszy raport przedstawia wyzwania związane z rejestrowaniem przestępstw z nienawiści i analizuje jak zebrane  dane mogą zostać rozszerzone, aby umożliwić państwom członkowskim wypełnianie ich zobowiązań wobec ofiar przestępstw z nienawiści.

2) Raport : EU-MIDIS Dane w centrum uwagi – Raport mniejszości ofiar przestępstw.
Niniejszy raport zawiera analizę doświadczeń wiktymizacji doświadczanych przez respondentów w pięciu rodzajach przestępstw, od kradzieży z włamaniem do poważnego molestowania. Zawiera również specjalny rozdział poświęcony mniejszości jako ofierze przestępstw rasistowskich.

3) Zestawienie: Przestępstwa z nienawiści w Unii Europejskiej

4) Plik wideo