13 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 w sali im. Adama Mickiewicza (nr 144) w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród XXIV edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Zachęcamy do zapoznania się z esejami laureatów.

Nagroda pierwszego stopnia ufundowana przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Ryszard Jamka – Jakub Szela przez pryzmat legend: „czarnej”, „białej” i „czerwonej”

Nagroda pierwszego stopnia im. Joanny Wiszniewicz
Stanisław Godlewski – Leonia Jabłonkówna. Inne spojrzenie

Wyróżnienie
Maria Czaputowicz – Kult Nieznanego Żołnierza. Warszawskie miejsca pamięci w latach 1925-1991

Wyróżnienie
Volodymyr Dyslevuk – Z dziejów wspólnoty grekokatolickiej Lublina

Wyróżnienie
Bartosz Wójcik – Obraz podziemia narodowego w materiałach wewnętrznych i propagandzie AK-DSZ-WiN w latach 1945-1947

Wyróżnienie specjalne ufundowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Sebastian Brejnak – Niepokój jako figura nowoczesności. Antropologiczne studium na podstawie wybranych dzieł europejskiego modernizmu