25 listopada 2017 roku w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego odbyła się manifestacja „STOP współczesnej Targowicy”. Organizatorami byli: Ruch Narodowy Region Śląsko-Zagłębiowski, Młodzież Wszechpolska – Okręg Śląski, Górnośląskie Stronnictwo Narodowe i ONR Brygada Górnośląska. W trakcie demonstracji organizatorzy i uczestnicy rzekomo wyrażając sprzeciw wobec reakcji opozycji i mediów na Marsz Niepodległości oraz wobec europosłów PO (Danuta Jazłowiecka, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Róża Thun, Julia Pitera, Danuta Hubner), którzy głosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski, dokonali „symbolicznego” powieszenia ich wizerunków na szubienicach.

Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz skargę na bezczynność funkcjonariuszy policji, którzy powinni zgromadzenie rozwiązać.