Prof. Antoni Sułek – członek Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita – otrzymał Nagrodę Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury – za ratowanie pamięci miejscowych Żydów: badania terenowe i publikacje na ten temat,  doprowadzoną do końca  inicjatywę postawienia w Kurowie pomnika wymordowanych Żydów oraz odkrycie wielu rodzin ratujących Żydów, w tym siedmiu uhonorowanych Medalami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 24 listopada 2017 roku, odbierając nagrodę, miał wystąpienie „Wielokulturowość a odbudowa pamięci Żydów”. Panu Profesorowi przesyłamy serdeczne gratulacje!

Treść przemówienia