Z przyjemnością zawiadamiamy, że do grona członków Zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita dołączył – już od kilku lat aktywnie współpracujący ze Stowarzyszeniem – Damian Wutke. Damian angażuje się aktywnie we wszystkie działania Stowarzyszenia: m.in. opracowuje teksty dla prasy i zarządza profilem Otwartej na Facebooku.  Jest też Koordynatorem ds. monitoringu w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie „Społeczeństwo na rzecz tolerancji„. Damian Wutke studiuje na Uniwersytecie Warszawskiem w Studium nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem, jest też absolwentem Stosunków Międzynarodowych oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą, a jego mottem są słowa Nelsona Mandeli „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat„. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!