Na podstawie art. 304 § 1 k. p. k. złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu przez organizatorów i uczestników Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku na trasie Rondo Dmowskiego – błonia Stadionu Narodowego w Warszawie.

Udokumentowany przebieg Marszu niesie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kodeksu karnego: Kto propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. A także przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego: Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przykładowe hasła, zarejestrowane przez fotoreporterów oraz stacje telewizyjne, głoszone przez uczestników, to: „Biała Europa braterskich narodów”, „Czysta krew, trzeźwy umysł”, „Europa będzie biała albo bezludna”, „Trzeba odsunąć od władzy żydostwo”, „Biała siła, Ku Klux Klan”, „Narodowy socjalizm”, „Wszyscy różni, wszyscy biali”, „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski”, „Sieg heil”.

O złożonym zawiadomieniu poinformowaliśmy również Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarię Prezydenta RP.