Instytut Spraw Publicznych, wydawca kwartalnika Trzeci Sektor zaprasza na debatę „Z ojczyzną na sztandarze! Debata o narodzie, patriotyzmie i społeczeństwie obywatelskim„, która odbędzie się 31 maja 2016 r. o godz. 18:00 w Pracowni Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka) w Warszawie.

„Podczas debaty zastanowimy się nad tym, jaką rolę – w i dla społeczeństwa obywatelskiego – pełnią wartości narodowe i patriotyczne. Podyskutujemy o różnych obliczach działań zbiorowych Polaków, dla których te idee są ważne. Zastanowimy się nad tym, czy wartości narodowe i patriotyczne kryją w sobie potencjał mobilizacyjny i mogą przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej Polaków, ale też podyskutujemy, jakie niebezpieczeństwa może ze sobą nieść odwoływanie się do nich w aktywności zbiorowej” – piszą organizatorzy.

W debacie weźmie udział m.in. Paula Sawicka – wieloletnia prezeska naszego Stowarzyszenia, obecnie przewodnicząca Rady Programowej.