Do szkół ponadpodstawowych wprowadzono nowy przedmiot „Historia i teraźniejszość”. Zastępuje on na poziomie podstawowym „Wiedzę o społeczeństwie”. Uważamy to posunięcie za błędne i apelujemy o przywrócenie na poziomie podstawowym „Wiedzy o społeczeństwie”. Nie jest potrzebny nowy przedmiot, szczególnie ze zideologizowaną podstawą programową. Potrzebne jest natomiast nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotów oddzielnych, lecz mocno powiązanych i silnie komunikujących się ze sobą.

Szczególnie zaś szkodliwe jest dopuszczenie jako podręcznika do nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość” publikacji Wojciecha Roszkowskiego pod tym tytułem. Każdy podręcznik powinien spełniać konieczne warunki dotyczące treści i formy. Powinien przekazywać wiedzę pewną, należącą do tzw. głównego korpusu wiedzy, a jeśli prezentuje wiedzę kontrowersyjną, powinno to być wyraźnie zaznaczone. W szczególności zaś nie może prezentować poglądów kontrowersyjnych traktowanych jako bezdyskusyjne pewniki.

Podręcznik nie może mieszać faktów z ideologią; przedstawiać ideologii jako udowodnionych faktów albo etykietować faktów jako ideologii. Nie może wreszcie zawierać istotnych błędów. Jak to wielokrotnie wykazano w debacie publicznej książka Wojciecha Roszkowskiego nie spełnia tych elementarnych warunków dotyczących treści. W tej sytuacji fakt, iż formalnie i redakcyjnie jest w zasadzie poprawna, napisana potoczystym językiem, czyni jej pedagogiczny przekaz potencjalnie jeszcze bardziej szkodliwym.

Dlatego też apelujemy o usunięcie przedmiotu „Historia i teraźniejszość” oraz o przywrócenie na poziomie podstawowym przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, a w szczególności o usunięcie z listy podręczników wspomnianej publikacji Wojciecha Roszkowskiego.

prof. dr hab. Józef Niżnik – Przewodniczący Rady Naukowej IFiS PAN
prof. dr hab. Andrzej Rychard – Dyrektor IFiS PAN
dr hab. Irina Dubrow – prof. IFiS PAN – Dyrektor Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN