W dniu 24 sierpnia, na zaproszenie Zastępcy Prokuratora Okręgowego Pana Roberta Myślińskiego,  odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu OR z kierownictwem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.  W spotkaniu udział wzięli Prezes zarządu Marek Gumkowski, wiceprezes Stefan Cieśla, skarbnik Jan Herczyński oraz nasza wolontariuszka Katarzyna Strzałkowska.

fot. 

 W toku spotkania Zastępca Prokuratora Okręgowego potwierdził zamiar zwalczania przestępstw mowy nienawiści i określił warunki składania zawiadomień o przestępstwie, które mogą przyśpieszyć realizację procedur postępowania karnego. Przedstawiciele OR podziękowali za cenną inicjatywę Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zapoznali kierownictwo Prokuratury z najczęstszymi problemami powstającymi na styku z Policją i Prokuraturą w związku z  realizacją misji OR – zwalczania mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

Przedyskutowano także zagadnienie wnioskowanej przez OR nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, które mogłyby przez zmianę znamion przestępstw mowy nienawiści i kar za te przestępstwa oraz obowiązujących procedur karnych, ułatwić osiąganie celu penalizacji mowy nienawiści – wychowanie społeczeństwa w duchu szacunku dla innych, tolerancji i otwartości.

W szczególności przedstawiciele Prokuratury Okręgowej zwrócili uwagę na pewne warunki formalne, które muszą być spełniane, by prokurator mógł podjąć czynności sprawdzające, takie jak termin przedawnienia przestępstw, ustawowy okres przechowywania danych użytkowników przez dostarczycieli usług internetowych oraz brak możliwości uzyskania pomocy prawnej przy ustalaniu sprawców przestępstw mowy nienawiści ze strony Stanów Zjednoczonych. W toku spotkania ustalono, że przy zgłaszaniu przestępstw mowy nienawiści Otwarta Rzeczpospolita będzie prowadziła preselekcję zawiadomień, zgłaszając do Prokuratury Okręgowej takie sprawy, które ze względu na terminy mają największe szanse wykrycia sprawcy.