"Skala i postać przestępstw z nienawiści w państwach Unii Europejskiej oraz ochrona ich ofiar - wyniki badań Agencji Praw Podstawowych UE"