Rada Etyki Mediów podziela negatywną opinię środowisk żydowskich na temat materiału „Wiadomości” TVP zarzucającego Rafałowi Trzaskowskiemu gotowość do „spełniania żydowskich żądań”. Według REM „w publikacji tej drastycznie naruszono cztery zasady zapisane w Karcie Etycznej Mediów: prawdy, obiektywizmu, uczciwości oraz szacunku i tolerancji”.

Skarga skierowana do REM dotyczyła wyemitowanego 9 lipca materiału Adriana Boreckiego „Trzaskowski spełni żydowskie żądania?”. Chodziło o odszkodowania, o które „upominają się niektóre organizacje żydowskie”. Rada podkreśla, że „»Wiadomości« (…) przekształciły się w instrument propagandy jednego z kandydatów w tych wyborach, działając w ramach frontu wsparcia przez partię PiS i rząd swojego prezydenta, ubiegającego się o drugą kadencję. Uzasadnione jest więc określanie TVP mianem telewizji »rządowej«, »państwowej«, »partyjnej«, a nie publicznej”. REM zwróciła uwagę, że jedyną instytucją, która może zwrócić uwagę TVP, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skargę złożyli naczelny rabin RP Michael Schudrich, przewodnicząca zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Klara Kołodziejska-Połtyn i p.o. dyrektor American Jewish Committee Sebastian Rejak.

Więcej na press.pl