W katowickim Sądzie Okręgowym zapadł dziś (28.03) wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych Ewy Szoty, przewodniczącej Rady Miasta Sosnowca (KO) przeciw Grażynie Welon, radnej PiS. Radna ta miała w listopadzie zwrócić się do przewodniczącej słowami „mnie nie interesuje, co pani robi w sypialni ze swoją partnerką”. Twierdziła, że osoby LGBT to „najbardziej nienawistne osoby”.

Podczas kolejnej sesji RM zadała Szocie pytanie: „Czy jest pani dumna z zakłócenia mszy świętych? Nawet komuniści i hitlerowcy nie ośmielili się tak postępować”.

Ewa Szota uznała, że Grażyna Welon naruszyła jej prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Szota nie informowała bowiem publicznie o swojej orientacji seksualnej. Ujawnienie tych informacji, wraz z twierdzeniami dotyczącymi osób LGBT, Szota odebrała jako krzywdzące i poniżające: „Powołane w wypowiedzi pozwanej twierdzenia wprost wskazują, iż (…) bezprawnie ujawnioną przez pozwaną strefę intymności powódki pozwana ocenia jako gorszą niż w przypadku osób o orientacji heteroseksualnej, co dodatkowo zwiększa zakres dokonanego przez pozwaną naruszenia” – czytamy w pozwie.

W sądzie nie pojawiła się pozwana Grażyna Welon ani jej pełnomocnik.

Sąd nakazuje pozwanej Grażynie Welon, aby na pierwszej po uprawomocnieniu się niniejszego wyroku sesji Rady Miasta Sosnowca (…) złożyła oświadczenie następującej treści:

„W związku z moimi wypowiedziami podczas sesji RM w Sosnowcu w dniach 26 listopada i 7 grudnia 2020 roku dotyczących życia prywatnego przewodniczącej RM w Sosnowcu pani Ewy Szoty oraz wypowiedziami dotyczącymi jej działalności politycznej i społecznej, jako radna RM w Sosnowcu kadencji 2018-2023 wyrażam ubolewanie i przepraszam panią Ewę Szotę za wypowiedzi, który naruszyły jej prywatność oraz dobre imię narażając ją na utratę zaufania publicznego niezbędnego do pełnienia funkcji przewodniczącej RM w Sosnowcu. Grażyna Welon”.

Sąd nakazał również publikację tego oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miasta Sosnowca, na podstronie Grażyny Welon, a także zamieszczenie jego treści w “Dzienniku Zachodnim” i lokalnej “Gazecie Wyborczej”.

Oprócz przeprosin sędzia Młynarczyk-Śmieja zasądziła od pozwanej kwotę 30 tys. zł. na rzecz stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w Warszawie oraz zwrócenie powódce kosztów procesu w kwocie 6 tys. 537 zł.

Więcej w oko.press