11 maja zebrała się po raz kolejny Komisja Dialogu Społecznego do spraw Równego Traktowania przy Gabinecie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali: Monika Wieczyńska, Adam Kwiecień i Piotr Tomaszewski.

Spotkanie wypełniła prezentacja przedstawicielek dwóch organizacji zajmujących się niepełnosprawnymi umysłowo oraz psychicznie chorymi. Wypowiadał się także przedstawiciel Zarządu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, który został doproszony do tego gremium z inicjatywy przedstawicielki OR. Uważałam bowiem ,że przynależność Sprawiedliwych do zespołu organizacji reprezentujących dyskryminowanych jest jak najbardziej zasadna. Od lat Sprawiedliwi są dyskryminowani przez polskie władze, które przypominają sobie o Ich istnieniu wówczas, gdy „czyści Polacy ” potrzebują świadectwa szlachetności członków swego narodu. Natomiast na codzień nie mają od władz wsparcia ani materialnego ani – co ważniejsze – moralnego,choć niejednokrotnie w obawie przed sąsiadami muszą ukrywać swą przeszłość.

Monika Wieczyńska