large_Joanna_WiszniewiczJoanna Wiszniewicz została przez Jej licznych przyjaciół i znajomych zapamiętana jako ciepła, serdeczna osoba. Na podstawie rozmów, jakie przeprowadziła z polskimi Żydami z pokolenia Marca ‘68, powstała książka  Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca  –  niezwykły dokument opisujący ich skomplikowane losy i różnorodne sposoby zmagania się z doznaną krzywdą.  W 2008 r. za tę pracę Joanna została  uhonorowana nagrodą „Pióro Fredry” w konkursie na najlepszą książkę roku.  Wyróżnienia i wysokie oceny krytyki zdobyły również jej wcześniejsze książki: Z Polski do Izraela. Rozmowy z pokoleniem ’68 oraz „A jednak czasem miewam sny”. Historia pewnej samotności.

Ciężka choroba i śmierć Joanny 31 stycznia 2009 r. przerwały, niestety, prowadzone przez Nią prace nad losami i dramatycznymi wyborami polskich Żydów – zarówno tych, którzy wyemigrowali, jak i tych, którzy zostali w kraju. Z pieniędzy zebranych wśród przyjaciół na leczenie Joanny ufundowana została nagroda Jej imienia w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, w którym corocznie rywalizują ze sobą prace magisterskie z dziedziny humanistyki. Przyznawane od 2010 r. wyróżnienia lub nagrody im. Joanny Wiszniewicz otrzymały rozprawy poruszające problematykę bliską różnorodnym zainteresowaniom patronki. Można wśród nich znaleźć prace historyczne i historycznoliterackie, ale także socjologiczne i antropologiczne, teatrologiczne i muzykologiczne. W upływającym właśnie roku, w którym wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz przyznano po raz ósmy, wyczerpały się niestety środki, z których było  finansowane.

Ci, którzy mieli okazję poznać Joannę – a było takich wielu w Polsce, w Skandynawii, w Izraelu i w Stanach –  pamiętają Jej oddanie projektowi uchronienia świadectw środowiska Marca ‘68. Sprawa ta była treścią Jej życia, pasją, której poświęciła całą swoją energię i talent. Chcielibyśmy więc, niejako w podzięce, pomóc zachować i przekazać następnemu pokoleniu pamięć o Niej i o Jej pracy. Coroczny koszt wyróżnienia im. Joanny Wiszniewicz to około 2 tys. zł. Niewiele więc trzeba, by ta tradycja była kontynuowana i by co roku najzdolniejsi studenci wydziałów humanistycznych mogli cieszyć nagrodą Jej imienia. Liczymy zarówno na tych, którzy Joannę znali osobiście, jak i tych, którzy zetknęli się tylko z Jej twórczością.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, które jest organizatorem Konkursu, otworzyło subkonto przeznaczone tylko na wydatki związane z wyróżnieniem im. Joanny Wiszniewicz. Zobowiązujemy się też przesyłać wszystkim sponsorom (o ile tego będą chcieli) wszelkie dane na temat wyróżnionych prac oraz informacje o stanie środków na koncie.

Wpłaty w kraju na konto: 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298

z dopiskiem: “Konkurs im. J.J. Lipskiego. Nagroda im. J. Wiszniewicz”

Wpłaty z zagranicy:
Kod SWIFT: BPKOPLPW
Kod IBAN: PL 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298

z dopiskiem: “Konkurs im. J.J. Lipskiego. Nagroda im. J. Wiszniewicz”