31. marca 2014 prokurator generalny Andrzej Seremet złożył do ministra sprawiedliwości sprawozdanie z całego roku pracy. O tym, co udało mu się przez ten czas zrobić, pisze Gazeta Wyborcza.
W raporcie podkreślono przede wszystkim spadek ilości spraw umarzanych z powodu niewykrycia sprawcy, krótsze areszty, zmiana organizacji pracy, monitorowanie i nadzorowanie spraw „wrażliwych społecznie” – czyli tych związanych z rasizmem, mową nienawiści, zachowaniem kiboli, przemocą domową, oszustwami. Gazeta wspomina też o prowadzonych pod nadzorem Andrzeja Seremeta szkoleniach dla prokuratorów.