W Tygodniku Powszechnym nr 15 z 14 IV 2019 r. ukazał się artykuł Antoniego Sułka „Drogą do Sobiboru”. Autor, na podstawie osobiście zabranych relacji w terenie odtworzył historię konwoju Żydów z Michowa, pow. lubartowski, prowadzonych wiosną 1942 r. do stacji kolejowej w Nałęczowie. Spróbował też opisać stosunek chłopów z przydrożnych wsi do przechodzących przez okolice Żydów. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji nad relacjami „polsko-żydowskimi” w czasie Zagłady.

Tekst w Tygodniku Powszechnym